Styrelsen

SVEGs styrelse 2022

Ordförande

Björn M Jakobsen
Kustvägen 185
26175 Asmundtorp
  mobil 0707-620612    
E-post: bmj@kulturcenter.se

Vice ordförande

Ralph Thysell
 0721-466887        
E-post: ralletyssel@gmail.com 

Ledamöter

Sekreterare 

Birger Enoksson

Kassaförvaltare

Susanne Buttler

Ansvarig för SVEG Veteranerna

Uno Jansson
Tel: 0410-335024

Christin Palmblad

Johan Tordhag

Suppleant

Oscar Gumaelius