Om föreningen SVEG

SVEG:s mer än 35 åriga historia

Sammanfattning av föreningens historia
Föreningens ursprung är utgrävningarna av de vikingatida vraken i inloppet till Foteviken. Björn M Jakobsen och Birger Enoksson med familjer reste runt i husvagnar i Vikingarnas fotspår. Gruppen utökades med Jackie Wahrgren i mitten av 80 talet.
1987 lades grunden till föreningens stadgar varav paragraf 1 lyder:

"§1 Föreningens uppgift
Scandinavian Viking Explorer Group – förkortat SVEG – är en ideell förening med syfte att studera, dokumentera samt förmedla vår historia med särskild inriktning på vikingatid och medeltid."

Åren 1987 – 1994
Föreningen bestod då av ca 60 aktiva och ca 250 passiva medlemmar. Den huvudsakliga sysslan var det maritimarkeologiska arbetet med undersökning och inventering av skeppslämningar kring Falsterbohalvön.

1993 tog Föreningen SVEG, Falsterbonäsets museiförening och Vellinge kommun initiativ till bildandet av organisationen bakom Foteviken Museum under ledning av Björn M Jakobsen. I början var museet syfte i första hand att sprida kunskap om den nordiska vikingatiden och att vidareutveckla marinarkeologin. 

1994- 2000
Föreningen SVEGs inriktning blev nu förändrad till att bli en stödjande vänföreningen till museet med stora ideella insatser. 
Med Fotevikens Museums utveckling av Vikingastaden utvecklades även den experimentella arkeologin med järnframställning, smide, bronsgjutning, växtfärgning, garvning, inte minst rekonstruktion av vikingatida båtar samt segling av dessa i kombination med det maritima arbetet, vilket är avsökning av de kustnära vattnen efter nya skeppsfynd samt tillsammans med Fotevikens museums marinarkeologer undersöka och dokumentera skeppsvraken i närområdet.
Föreningen Svegs verksamhet följde denna utveckling och de frivilliga medverkande började leva vikingalivet i husen enligt konceptet med "Living history och re-enacting".

Två medeltida koggar blev resultatet av Museets uppdrag för Malmö stad inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt. Frivilliga krafter såg här en möjlighet att få medverka och segla skeppen

2000-2006
Föreningen SVEG skapade byalaget. De frivilliga fick ett regelverk att leva efter i Vikingastaden, att uppfylla de förutsättningar som living history museum kan erbjuda.
Koggprojekt fas 2 - Malmö stads nya uppdrag till Fotevikens Museu var att skapa ett museum kring skeppen. Detta resulterade i Koggmuseet med medeltiden som tidsbärare kopplat till de två skeppen som finns i Malmöya – den medeltida hamnanläggning i Malmö. I konceptet ingick engagerandet av frivilliga att medverka i experimentell arkeologi, levandegörande av medeltida skepps- och hamnmiljö samt segling av skeppen.

Byalaget har varit aktivt sedan 2001, skeppslaget i Malmö är ännu i sin linda.

2008-
Skeppslaget medverkar i museet verksamhet med segling av skeppen. De träffas onsdagkvällar och lördagar på Koggmuseet. Skeppslaget utökades senare med stadslaget. Stadslaget medverkar i den medeltida hamnmiljön Malmöya. De träffas i huvudsak på söndagar.

2014 sålde Malmö stad koggarna och hamnstaden Malmöya har avvecklats. Delar av hamnstaden finns numera i Foteviken och lever på så sätt vidare.

2018
Mer än 30 år har gått sedan föreningen bildades. Björn och Birger sitter kvar på sina poster som ordförande och evig sekreterare. Om vi ser till föreningens stadgar har verksamheten med åren uppfyllt alla kriterierna som en gång i tiden ställdes upp. Numera är föreningens huvuduppgift att aktivt stödja den experimentella och levandegörande verksamheten. Det är dock viktigt att styra verksamheten med öppet sinne och ta sikt mot nya mål för att inte stagnera.

2020 Bildas Fotevikens Byalag som egen förening, skiljs från föreningen SVEG

Nu skriver vi år 2019, 37 år efter att verksamhet fick sin start. Inför 2020 är det nya tag och därav så flyttas den allmänna föreningsverksamheten som föreningen SVEG drivit från början till hit till en ny  plattform (www.svegfoteviken.se). Där hamnar verksamhet med Mariarkeologisk forskning,  veteranerna som var med och bildade föreningen.  Fokus blir här experimentell arkeologi som varit ett av fundamenten hela tiden i föreningens verksamhet. Byalagets verksamhet  finns på den gamla sidan www.svegsbyalag.se men även fotevikensbyalag.se så fram över blir det Fotevikens byalag som finns med som stödjande förening och verksamma i miljöerna med hantverk och levandegörande av vår historia.

Fotevikens byalag

Byalaget blir även den i fortsättningen en stödförening till  fotevikensmuseets verksamhet och medverkar i de levande miljöerna. Med bas på levandegörande och hantverk i de vikingatida miljöerna blir fokus tydligare. 

2022

Lämna föreningen SVEG sätet i Höllviken och  flytta sitt kontor till Asmundtorp. Man går nu in i ett nytt  skede. Tillbaka med marinarkeologin och nu spänner man över hela skåne. Vittsjö invatten, Helge å vattendrag, Borganläggningen Trelleborg, Foteviken spärranläggning, Lödde ås maritma lanskap Skäldervikens maritma lämningar. Man planerar att bygga upp en Centra för skånska maritim verksamhet i anslutning till Friluftsmuseet  vid Vikingatider i Löddeköping. MAO vi är tillbaka på platsen där vi en gång i tiden startade. ( se www.kulturcenter.se)

Föreningen SVEGs skeppslag 

Det gamla Skeppslaget ingår här som Båtlaget och som del i föreningens verksamhet och ansvarar för Vikingaskeppet Erik Emune .  Styrelse utgör därav Byalaget Råd som samverkar med museet och väljer in aktiva medlemmar att medverka i det vikingaliv och träffar som föreningen håller i.