Om föreningen SVEG

SVEG:s mer än 35 åriga historia

Sammanfattning av föreningens historia
Föreningens ursprung är utgrävningarna av de vikingatida vraken i inloppet till Foteviken och  Anders ödmans projekt med rekostruktiona av vikingahus och miljöer i Hög.. Björn M Jakobsen och Birger Enoksson med familjer reste runt i husvagnar i Vikingarnas fotspår. 
1987 lades grunden till föreningens stadgar varav paragraf 1 lyder:

"§1 Föreningens uppgift
Scandinavian Viking Explorer Group – förkortat SVEG – är en ideell förening med syfte att studera, dokumentera samt förmedla vår historia med särskild inriktning på vikingatid och medeltid."

Åren 1987 – 1994
Föreningen bestod då av ca 60 aktiva och ca 250 passiva medlemmar. Den huvudsakliga sysslan var det maritimarkeologiska arbetet med undersökning och inventering av skeppslämningar kring Falsterbohalvön  och Skåne med Lödde å och Helgeås spännade vatten . En annan del av experimentell arkeologi med hantverk, hus och skeppsbygge. 

1993 tog Föreningen SVEG, Falsterbonäsets museiförening och Vellinge kommun initiativ till bildandet av organisationen bakom Foteviken Museum under ledning av Björn M Jakobsen. I början var museet syfte i första hand att sprida kunskap om den nordiska vikingatiden och att vidareutveckla marinarkeologin. 

1993-1998 Member in the steering group for the the Swedish marine archeologically ” styrgruppen för ”Sveriges Marinarkeologiska Råd”.

1994- 2000
Föreningen SVEGs inriktning omfattade  nu även utvecklades även den experimentella arkeologin med järnframställning, smide, bronsgjutning, växtfärgning, garvning, inte minst rekonstruktion av vikingatida båtar samt segling av dessa i kombination med det maritima arbetet,

Föreningen Svegs verksamhet följde denna utveckling och de frivilliga medverkande började leva vikingalivet i husen enligt konceptet med "Living history och re-enacting".

1999  Swedish network for Archeologically museum and experimental  archaeology, “Nätverk Sveriges Levande Forntid” där föreningen SVEG var mycket aktiv. Detta med arbetet att skapamötesplatser  där rekonstruktioner och experimentell arkeologi utgjorde basen till Arkeologiska friluftsmuseer i  Sverige oh Europa.

Koggprojektet ett arbetsmarknadsprojekt  i 'Malmö stad bidrog till att föreningen SVEGS båtlag blev föreningen SVEGs skeppslag. Två medeltida koggar blev resultatet av Fotevikens Museets uppdrag för Malmö stad  . Förutsättning för aktiviteter och segling var föreningen SVEGs frivilliga medlemmar som aktivt deltog i hantverk och segling

2000 Föreningen SVEG skapade byalaget. De frivilliga fick ett regelverk att leva efter i Vikingastaden, att uppfylla de förutsättningar som living history museum kan erbjuda.

2003 Kontakter i Europa utvecklad samverkan och föreningen SVEG blev här en viktig komponent även i utvecklingen av  Arkeologiska friluftsmuseum i Europa och världen. i samverkan  med  EXARC (European Exchange on Archaeological Research and Communication).

2008 Skeppslaget medverkar i Koggmuseet verksamhet med segling av skeppen. De träffas onsdagkvällar och lördagar  Skeppslaget utökades senare med stadslaget. Stadslaget medverkar i den medeltida hamnmiljön Malmöya. De träffas i huvudsak på söndagar.

2014 sålde Malmö stad koggarna och hamnstaden Malmöya har avvecklats. Kvar blev vikningaskeppet Erik Emune med Svegs skeppslag.

2018 Mer än 30 år har gått sedan föreningen bildades. Björn och Birger sitter kvar på sina poster som ordförande och evig sekreterare. Om vi ser till föreningens stadgar har verksamheten med åren uppfyllt alla kriterierna som en gång i tiden ställdes upp. Numera är föreningens huvuduppgift att aktivt stödja den experimentella och levandegörande verksamheten. Det är dock viktigt att styra verksamheten med öppet sinne och ta sikt mot nya mål för att inte stagnera.

2020 Bildas Fotevikens Byalag som egen förening, skiljs från föreningen SVEG

 2019, 37 år efter att verksamhet fick sin start. Inför 2020 är det nya tag och därav så flyttas den allmänna föreningsverksamheten som föreningen SVEG drivit från början till hit till en ny  plattform (www.svegfoteviken.se). Där hamnar verksamhet med Marinarkeologisk forskning,  veteranerna som var med och bildade föreningen.  Fokus blir här experimentell arkeologi som varit ett av fundamenten hela tiden i föreningens verksamhet. Byalagets verksamhet  finns på den gamla sidan www.svegsbyalag.se.

Byalaget blir även den i fortsättningen en stödförening till  fotevikensmuseets verksamhet och medverkar i de levande miljöerna.

2022  Lämna föreningen SVEG sätet i Höllviken och  flytta sitt kontor till Asmundtorp. Man går nu in i ett nytt  skede. Tillbaka med marinarkeologin och nu spänner man över hela Skåne. Vittsjö invatten, Helge å vattendrag, Borganläggningen Trelleborg, Foteviken spärranläggning, Lödde ås maritima landskap Skäldervikens maritima lämningar. Man planerar att bygga upp en Centra för skånska maritim verksamhet i anslutning till Friluftsmuseet  vid Vikingatider i Löddeköping. MAO vi är tillbaka på platsen där vi en gång i tiden startade. ( se www.kulturcenter.se)